Blog

Test zestawów hamulcowych Quaro – bezpieczeństwo hamowania na poziomie konkurencyjnych marek premium

Tarcze hamulcowe i klocki to jedne z kilku elementów składowych, nieco bardziej skomplikowanego układu hamulcowego pojazdu mechanicznego. Nie ulega jednak wątpliwości, że to od poziomu wykonania – głównie tarcz i klocków, zależy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Testy trwałości i jakości przeprowadzone na klockach i tarczach hamulcowych Quaro – z oferty Auto Partner S.A. – przez niezależne Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu pokazały, że produkty te zapewniają bezpieczeństwo hamowania, na śliskiej nawierzchni, na poziomie konkurencyjnych marek premium.

Tarczowe układy hamulcowe przedniej osi są obecnie najbardziej rozpowszechnionymi zestawami w samochodach osobowych. Coraz częściej hamulce tarczowe znajdują zastosowanie również na tylnej osi pojazdów. Stąd wynika rosnący popyt na rynku części zamiennych właśnie na zestawy hamulcowe.

Produkty marki charakteryzują się zwiększonym bezpieczeństwem i żywotnością, dzięki:
- wdrożeniu najnowocześniejszych zdobyczy inżynierii materiałowej, tzn. zastosowaniu materiałów produkcyjnych o wysokiej odporności na ścieranie (zastosowane przy produkcji tarcz półfabrykaty żeliwne wysokiej jakości),
- zastosowaniu homologowanych i certyfikowanych przepisami ECE-R90, mieszanek ciernych i komponentów dostosowanych do składu żeliwa tarcz hamulcowych – w produkcji okładzin ciernych (klocków hamulcowych),
- automatyzacji procesu produkcyjnego, gwarantującego precyzję (dokładność) wykonania tarcz i klocków hamulcowych (jakość wykonania),
- zastosowaniu nowoczesnego modelingu 3D na etapie projektowania tarczy i przygotowywania półfabrykatów.

Zestawy hamulcowe Quaro poddano badaniom sprawnościowym w Biurze Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu. Badania sprawności tarcz i klocków hamulcowych obejmowało następujące elementy:
- kontrolę stanu wizualnego tarcz (przed i po badaniu),
- pomiar grubości tarcz,
- pomiar równoległości płaszczyzn tarcz,
- pomiar dokładności wykonania tarcz (tzw. bicie osiowe),
- badanie skuteczności hamowania,
- badanie opóźnienia pojazdu podczas hamowania.

BEZPIECZNE HAMOWANIE W badaniu dokonano porównania produktów Quaro z czterema innymi produktami konkurencyjnych producentów. W wyniku badania okazało się, że tarcze Quaro cechują się największą grubością, co w praktyce (przy poprawnej eksploatacji) wydłuża żywotność tego elementu układu hamulcowego. Ponadto tarcze Quaro charakteryzują się małym biciem osiowym, co świadczy o ich dokładnym wykonaniu. Dokładność wykonania w parze z grubością oferowanego produktu przekłada się chociażby na bezpieczne hamowanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Zestawy hamulcowe Quaro zapewniają bezpieczeństwo na śliskiej nawierzchni, na poziomie zestawów konkurencyjnych marek premium. Ponadto klocki hamulcowe Quaro wyposażone są w nakładki antywibracyjne, które skutecznie redukują piski i drgania.

Tabela 1: Wyniki pomiarów grubości tarcz hamulcowych

Kolejnym ważnym argumentem na rzecz produktów marki Quaro jest długość drogi hamowania. W wyniku przeprowadzonego badania, zestaw Quaro uzyskał wynik na poziomie producentów innych marek premium. Ważnym argumentem na rzecz wyboru zestawów marki Quaro jest niski poziom zużycia okładzin ciernych klocków hamulcowych oraz brak zeszklenia powierzchni. To ważny fakt, świadczący o wysokim poziomie inżynierii materiałowej w procesie automatyzacji produkcji zestawu. Zestaw hamulcowy marki Quaro charakteryzuje wysoka amplituda temperaturowa pracy o czym świadczy brak przegrzewania się tarczy hamulcowej.

Wykres 1: Droga hamowania zestawu tarcz i klocków hamulcowych Quaro


Tabela 2: Długość drogi i czasu hamowania zestawów hamulcowych

Badanie przeprowadzone przez niezależny podmiot pokazuje, że zestaw hamulcowy marki Quaro gwarantuje wysoką jakość i precyzję wykonania, doskonałe wyważenie składników mieszanki użytej w półfabrykatach niezbędnych do produkcji zarówno tarcz jak i klocków hamulcowych. Zestaw hamulcowy Quaro pozycjonuje się na poziomie innych zestawów klasy premium, oferowanych przez konkurencję. Istotnym argumentem na rzecz wyboru produktów marki Quaro jest również wysoka estetyka produktu. Tarcze Quaro pokryte są specjalną powłoką antykorozyjną, która również wpływa na żywotność produktu. Dzięki zastosowaniu ww. powłoki tarcze znacznie wolniej korodują na krawędziach powierzchni bezpośredniego styku z okładziną cierną klocka hamulcowego – mówi Grzegorz Pal – Dyrektor Działu Zakupów Auto Partner SA