Blog

Brzdové destičky prémiové třídy - klíč k bezpečné jízdě

Někteří tvrdí, že auto by mělo vykonávat dvě činnosti: jezdit a brzdit. Zbytek je zbytečný luxus. Je to kontroverzní názor, ale je na něm hodně pravdy. Navíc samotný proces brzdění se zde zdá být mnohem důležitější. Jednu z hlavních rolí v něm sehrávají zcela nenápadné brzdové destičky. Proč jsou tak důležité?

Co jsou soubory brzdové destičky?

Brzdové destičky jsou tou součástí auta, která, ačkoliv je rozměrově nevelká, má obrovský význam během každé, dokonce i té nejkratší cesty autem. Auto zbavené brzdových destiček nebo s poškozenými, případně nekvalitními destičkami se mění v jakýsi druh výstřelu, který se nedá nijak zastavit.

K čemu slouží brzdové destičky?

Destičky jsou prvek většího celku, jímž je brzdový systém, který kromě jiného tvoří brzdové kotouče, brzdové hadičky a pístky. Všechny tyto součástky se společně podílejí na procesu zastavování vozidla, starají se tedy o to, aby auto s hmotností až několika tun ztratilo svou rychlost během několika sekund. Snadno si umíme představit, jak obrovské zátěži je během toho vystaven celý brzdový systém a především destičky, mačkající ze všech sil brzdové kotouče.

Čemu jsou vystaveny brzdové destičky?

Úkolem brzdových destiček je efektivní zastavení brzdových kotoučů točících se společně s koly. V závislosti na situaci fungují destičky s různým tlakem na kotouče. Během tohoto procesu se uvolňuje značné množství tepla a třecí plocha destičky se systematicky opotřebovává. Velmi často se stává, že je kotouč pokrytý korozí a na ni pronikající písek a nečistoty ještě více komplikujícím destičkám jejich, už tak dost nevděčnou, práci. Destičky se začínají opotřebovávat nerovnoměrně, což zhoršuje kvalitu brzdění a v extrémních případech jejich pracovní povrch dokonce praská, takže auto začíná vybočovat z pravidelné dráhy jízdy vpravo nebo vlevo.

Co se po brzdových destičkách vyžaduje?

Ačkoliv jejich konstrukce není příliš komplikovaná, velmi stručně řečeno to jsou destičky vyrobené z tvrdého kovu a pokryté několikamilimetrovou třecí vrstvou, mají právě kvalita provedení a druh k tomu použitého materiálu rozhodně klíčovou roli. Kvůli tomu, že destičky po celý svůj „život” pracují v extrémních podmínkách, musí být odolné vůči vysokým teplotám vznikajícím během brzdění (v řádu několika set a někdy výrazně přesahujících tisíc stupňů Celsia) a také zajišťovat odpovídající vlastnosti tření, paradoxně - nedřít přitom příliš silně brzdové kotouče.

Navíc musí být připraveny na nesprávný provoz, tedy ty nejdivnější nápady řidičů, jako je např. jízda se zataženou ruční brzdou nebo sjezd z velkého kopce s nastálo stisknutým brzdovým pedálem. Asi každý mechanik by mohl na tomto místě uvést nejednu historku o špatném zacházení s brzdovými kotouči a destičkami.

Ale to není všechno, co bychom měli po profesionálních brzdových destičkách požadovat. Tyto prvky musí být v pohotovosti 24 hodin denně a 365 dní v roce, tedy fungovat stejně dobře v absolutně jakýchkoliv atmosférických a silničních podmínkách. Síla jejich brzdění nemůže zmizet v okamžiku příliš velkého zahřátí kotoučů (takovémuto jevu se říká fading).

O takových drobnostech, jako je tichý chod celé soustavy destička-kotouč během práce a co nejnižší úroveň emisí prachu vznikajícího během tření na povrchu destiček nepíšeme, protože dnes se jedná o standard, přinejmenším mezi renomovanými výrobci, jako je Quaro.

Z čeho jsou vyrobeny brzdové destičky?

Už víme, jak těžkou a zodpovědnou práci vykonávají brzdové destičky. Víme něco o jejich výrobě? V čem spočívá tajemství jejich úspěchu? Bohužel, výrobci jsou poněkud skoupí na slovo, pokud jde o sdílení jejich know-how. Klíčovou součástí brzdových destiček je třecí obložení. Jeho složení je nejednou nejpečlivěji střeženým tajemstvím firmy.

Určitě v něm najdeme ocelovou vatu a měděné piliny. Tyto prvky jsou spojeny oxidem hlinitým smíchaným s jinými složkami minerálního původu. Bez pochyby také v obložení nenajdeme jak těžké kovy, tak kdysi hojný azbest - materiál, který se vyznačoval vysokou odolností vůči extrémním teplotám, ale při otírání se z něj stávala skutečná ekologická bomba.

Mimochodem, měděné prvky také nejsou zrovna ideální materiál. V USA se postuluje jejich stažení a nahrazení materiálem méně škodlivým pro životní prostředí. Problém spočívá v tom, že se na horizontu doposud žádný takový neobjevil. Buď jak buď, práce na zdokonalení procesu výroby a uplatňování nových polotovarů neustále probíhají.

Klíč k úspěchu? Kontroly, testy a certifikáty.

Recept na perfektní brzdové destičky se zdá být prostý. Začíná projektovými pracemi. Následně se provádí nákup polotovarů. Další etapou je samotná výroba. V případě prvků, které mají reálný vliv na bezpečnost uživatelů, je nezbytné dosažení perfektní opakovatelnosti výrobních procesů. Jednoduše řečeno - každá destička musí být stejně ideální z každého hlediska. Naštěstí v době průmyslové automatiky a počítačového dohledu nad každou složkou procesu je z takovéhoto přístupu už norma.

Ale i tak je nejdůležitější kontrola každé z etap a opakovaně prováděné testy, díky nimž riziko, že by se do světa vypustil produkt zatížený defektem, klesá prakticky na nulu. Nesmíme zapomenout na splnění vyšroubovaných norem ukládaných externími, pro tento účel vytvořenými, institucemi. Výsledkem takovéto filozofie výroby jsou certifikáty představující konkrétní potvrzení kvality produkovaných součástek.

Těšíme se na spolupráci!

Quaro vyvíjí při výrobě brzdových destiček veškerou péči, aby spojil fenomenální kvalitu s výjimečně konkurenceschopnou cenou. Je to nesmírně těžký úkol, ale v oblasti bezpečnosti, a do této kategorie můžeme zařadit součásti brzdového systému, si nemůžeme dovolit ani ty nejmenší ústupky. Kompromis v žádném případě nepřipadá do úvahy.

Seznamte se, prosím, s naší nabídkou. A pokud máte jakékoliv otázky nebo pochybnosti spojené s našimi výrobky - rozhodně doporučujeme, abyste nás kontaktovali.