Blog

Výměna brzdových destiček - utajené znalosti

Mnoho uživatelů vozidel určitě nejednou přemýšlelo o úrovni obtíží spojených s výměnou brzdových destiček. Nejeden z nich zjistil, že je to jednoduchá, nekomplikovaná činnost a navíc nevyžaduje speciální nářadí. Stačí pár správných pohybů a naše auto si bude užívat novou sadu brzdových destiček. Určitě? Nebude mít tento soubor úkonů obrovský vliv na naší bezpečnost? Z pohledu pozorovatele se výměna brzdových destiček skutečně může jevit prozaická. Pokud se ale na celou věc podíváme blíže, leží na těchto činnostech obrovská zodpovědnost za naší bezpečnost a za bezpečnost našich spolujezdců.

Se zodpovědností musí jít ruku v ruce znalost fungování moderních brzdových systémů. V současnosti můžeme v automobilech narazit na dva typy systémů brzdění: kotoučové a bubnové. Přední osa je nejčastěji vybavena kotoučovým systémem, zadní, v závislosti na hmotnosti a výkonu vozidla, kotoučovým nebo bubnovým. V této práci se soustředíme na kotoučové systémy. Každá kotoučová brzda se skládá z následujících součástí:

  1. brzdového kotouče,
  2. brzdového třmene,
  3. brzdových destiček.

Tyto tři základní prvky rozhodují o zastavení vozidla. Samozřejmě, aby mohly správně fungovat, musí být ke každému třmenu přivedena brzdová kapalina z hydraulického čerpadla přes pružné a tuhé brzdové hadisy.

Fungování kotoučové brzdy je následující. V okamžiku tlaku na brzdový pedál vzniká tlak brzdové kapaliny, který se přenáší do brzdového třmene. Brzdová kapalina vede k pohybu pístu třmene směrem k destičce a to vyvolává jeho kontakt s brzdovým kotoučem. Protože se v automobilech nejčastěji využívají tzv. plovoucí třmeny (s jedním pístkem na jedné straně kotouče a klouzavě usazeným korpusem třmenu) působí síla vyvolávající přemisťování pístku na korpus třmenu a vede k jeho pohybu na stranu opačnou než je vysouvání pístu. Pohybující se korpus třmene na opačné straně pístku je vybaven charakteristickými "drápy" přitlačujícími druhou brzdovou destičku ke kotouči. Takovéto fungování třmene působí proti vzniku sil a momentů ohýbajících brzdový kotouč.

V některých vozidlech, nejčastěji sportovních, se využívají pevné třmeny, u nichž je korpus třmene na pevno přišroubován k prvku zavěšení vozidla. Takovéto třmeny jsou nejčastěji vybaveny jedním párem pístků, které se nacházejí na obou stranách brzdového kotouče. Fungování takovéhoto třmene je poněkud jiné, protože při tlaku na brzdový pedál by měly oba pístky zároveň přitlačit destičky k brzdovému kotouči. V takovém případě se korpus třmene nepohybuje, protože je napevno spojen se zavěšením vozidla. Nepochybnou výhodou takovéhoto systému je zvýšení účinnosti brzdění zvýšením síly přitlačující destičku ke kotouči a zintenzivnění účinnosti brzdového systému. Tento systém ale není bez vad. Nejpodstatnějším nedostatkem je rozdíl v silách tření pístků třmene, což vede k nerovnoměrnému přitlačení destiček k brzdovému kotouči, což ve výsledku vede ke vzniku sil a momentů ohýbajících kotouč.

Pokud známe konstrukci, druhy a zásady fungování, můžeme popsat správný způsob výměny brzdových destiček za zohlednění nuancí jejich konstrukcí. Když máme zajištěné auto, přistoupíme k demontáži kola. Po jeho demontování provedeme vstupní prohlídku stavu brzdového systému. Ověříme si stav brzdového kotouče, zhodnotíme přitom jeho pracovní povrch z hlediska zvlnění a nerovností, zkontrolujeme, jestli se vyskytují praskliny kotouče jak na pracovní, tak na připevňující části. Následně si prohlédneme brzdový třmen, obzvláště se zaměříme na veškeré úniky brzdové kapaliny.

Po vstupní prohlídce demontujeme brzdový třmen (ve verzi plovoucího třmene) odmontováním šroubů připevňujících korpus třmene k sedlu. U některých konstrukcí jsou tyto šrouby zároveň vodiči korpusu třmene. Po demontování třmene je možné vytažení brzdových destiček a jejich kontrola kvůli tloušťce třecího obložení a jeho stavu.

Mohli bychom se domnívat, že nyní stačí instalovat nové destičky, přišroubovat třmen a vše je vyřešeno, ovšem není nic mylnějšího. Po demontování destiček je bezpodmínečně nutné provést očištění povrchu spolupráce destiček se sedlem třmene. Tyto plochy podléhají znečištění nejen s ohledem na prach vznikající při procesu brzdění, ale jedná se také o nečistoty pocházející z vozovky. Tyto povrchy lze vyčistit drátěným kartáčem a plochy přiléhání destičky k sedlu navíc zarovnejte pilníkem. Umožní to volný pohyb destičky nevyvolávající její zaklínění. U některých typů brzdových systémů jsou povrchy spolupráce destiček se sedlem obloženy speciálními prvky zhotovenými z nerezového plechu. Tyto prvky je také nutné důkladně vyčistit a z míst připevnění na sedle je nutné odstranit korozi.

Dříve demontované vedení korpusu třmene také očistěte, nezapomeňte na vyčištění připevňovacích otvorů v korpusu třmene. Vynechání tohoto místa může vést k blokování třmene a zahřívání kola, což ve výsledku způsobí poškození ložiska, těsnění třmene a nadměrné opotřebení destiček. Vedení namažeme speciálním mazivem určeným na třmeny.

Po očištění všech spolupracujících ploch přistoupíme k práci na třmenu. Před vtlačením pístku do korpusu třmene musíme bezpodmínečně nanést trochu maziva na třmeny pod protiprachový kryt pístku. Vede to k snížení tření a chrání jeho povrch proti korozi.

Následně s pomocí speciálního nástroje vtlačíme pístek do korpusu. Po této činnosti nezbytně zkontrolujeme hladinu brzdové kapaliny ve vyrovnávací nádrži nad hydraulickým čerpadlem. Pokud je hladina příliš vysoká, přelijeme přebytek kapaliny stříkačkou do nádoby se starou kapalinou.

Před montáží nových brzdových destiček je dobré provést také čištění většího povrchu zářiče brzdového kotouče. Na tomto povrchu se shromažďují nečistoty a především produkty koroze. Tyto produkty a nečistoty mohou být důvodem hlasité práce brzdového systému, což snižuje komfort z používání auta. Očištění provádíme s pomocí zaostřeného, tvrdého nástroje, nejlépe pilníku, když jeho zakončení přiložíme k povrchu zářiče kotouče a zablokujeme možnost přemisťování opřením o sedlo třmene. Následně ručně otáčejte kotoučem a očistěte tak jeho povrch.

Když máme očištěné všechny prvky, můžeme přistoupit k finální montáži nových brzdových destiček. Montážní práce začínáme umístěním destiček do sedla. Následně nasadíme brzdový třmen a přišroubujeme ho k sedlu. Na závitový povrch šroubu připevňujícího třmen k sedlu (pokud nejsou součástí vybavení sady destiček) naneseme nejdříve lepidlo na šroubové spoje. Po výměně všech destiček nesmíme zapomenout na ověření polohy brzdového pedálu. Sedneme si tedy do auta a několikrát sešlápneme brzdový pedál, což by mělo vést k zrušení nadměrných mezer u brzdových třmenů.

Poněkud jinak vypadá výměna brzdových destiček u pevných třmenů. V souvislosti s absencí pohyblivého třmene se demontáž brzdových destiček provádí vymontováním vedení destiček. Po vytažení vedení je možná demontáž destiček, které vysuneme kolmo k ose kola. Veškeré činnosti spojené s čištěním brzdového systému jsou analogické a bezpodmínečně nutné. Po očištění třmenů a kotoučů můžeme provést montáž nových brzdových destiček. V případě této verze třmene je nejčastěji nutná i výměna sady vedení destiček a připevňovacích prvků. Jsou dostupné nezávisle na sadě destiček.

Tak jsme se dostali ke konci této, jak by se mohlo zdát, jednoduché činnosti, Pamatujme si ale, že i přes jednoduchost vykonávaných úkolů s sebou výměna brzdových destiček nese obrovskou zodpovědnost za bezpečí našich zákazníků. Starejme se tedy, abychom tuto výměnu provedli za dodržení veškerých zásad technologie oprav vozidel.